Hackpads are smart collaborative documents. Join Hackpad Now.

875 days ago
Unfiled. Edited by Bart Doorneweert 875 days ago
Overthinking our sessions we focus on: my farm, compare, share (or: Biodiversity? Locate, Compare and Share!). Maybe "spot" or "discover" instead of locate..  But the whole thing is to make the right categories. So you see a rare specie, you locate it, compare whether it is rear or not...and then share it with your friends, dairy company or neighbors.  Can we make biodiversity go social?
 
885 days ago
Unfiled. Edited by Roy van den Heuvel 885 days ago
 
For more info, contact TEAM EHV (aka Bert & Roy)
 
885 days ago
Unfiled. Edited by Casper , Jacques Pho 885 days ago
Team FurBEE.nl: event based bee management
During the brainstorm session we decided to create a Beekeeping app which will facilitate the beekeepers more easily. Searching through the internet we conclude quickly that there are already several apps available. However, these apps have common feature such as: tracking (colony temperament) and record keeping (treatments and feeding, harvest).
 
Jacques P Since Stefan is an expert beekeeper and knows the 'Bee keeping' process well, we decided to go for a more seriously challenge, i.e. to create an "intelligence" app which provides advice to the beekeeper. The logic in the app is based on the working activities of the bee colonies as a function of elapse time. The app simulates the size of the bee population and the potential yield of honey and pollen based on the population and their age. With this information the beekeeper can take appropriate actions and measures to ensure that the bee colonies will stay healthy and productive.  
 
With the continuous input of data into the database more cool features - such as trend analysis - can be incorporated at a later stage. The idea is coming from Furby – the electronic hamster and hence, the app's name becomes  FurBEE.
 
With FurBEE.nl you'll never get bored. Will your hive survive?
 
Team members:
Jacques Pho: Blogger, sounding board
Stefan de Konink: BeekeeGeinteresseerd? Ja, wij ook!per, software developer
 
======================================= 
                                  
Tijdens de brainstorm sessie hebben we besloten om een bijen-app te ontwikkelen bedoeld om de bijenhouders te ondersteuen. Al snel kwamen we tot de conclusie dat er op het internet al een aantal bijen-apps bestaan. Deze apps hebben een aantal gezamenlijke kenmerken namelijk het traceren (bijenvolk temperament) en het bijhouden van de bijenvolk (behandelingen en voeding, honingoogst).
 
Omdat Stefan een imker is en de dynamiek binnen het bijenvolk goed kent, hebben we besloten om een grotere uitdaging aan te gaan, namelijk een “intelligent” advies app te maken voor de imkers. De logica in de app is gebaseerd op de activiteiten die het bijenvolk uitvoeren als functie van de tijd. De app simuleert de grootte van de bijenvolk populatie en de potentieel opbrengst van honing en stuifmeel. Met deze gegevens kan de imker bepalen welke acties en maatreglen in de toekomst dienen te worden genomen om het volkGeinteresseerd? Ja, wij ook! gezond en produktie te houden.
                                   
Met de continue input van de gegevens in de database kunnen in de toekomst meer functie en grafieken – denk aan trend analyse – worden toegevoegd. Het idee komt van Furby – de electronisch hamster – en vandaar dat de app is vernoemd naar FurBEE.
 
Met FurBEE.nl wordt het nooit saai. Overleefd jouw bijenvolk?
 
Teamleden:
Jacques Pho: Blogger, klankbord
Stefan de Koning: Beekeeper, software developer
 
885 days ago
Unfiled. Edited by Paul Hoetjes 885 days ago
Challenge: sea turtles, sharks, iguana face global threat of extinction
 
885 days ago
Unfiled. Edited by Marijn Prins 885 days ago
885 days ago
Unfiled. Edited by Nurullah Gerdan , Casper 885 days ago
Challenge: Farmers’ products in Haarlemmermeer
 
About 40 % of the land area in the municipality of Haarlemmermeer is used for agricultural purposes. Many farmers in the municipality offer a wide variety of crops and services, but these are not always visible or known to the general public. 
 
885 days ago
Unfiled. Edited by Casper 885 days ago
Casper From food to friend
The charismatic Antillean Iguana faces global threat of extinction. On the Dutch Caribbean island of Statia Iguanas are seen as easy bush meat by the local population. ‘My Iguana’ encourages behavioural change of the people of Statia by telling stories on the adventures of individual iguanas, adopting and following iguanas. ‘My Iguana’ is an app which uses image recognition to identify the individual Iguana’s, it stores the observations and provide them as open data.
 
Van voedsel tot vriend
De charismatische Antilliaanse Leguaan is wereldwijd bedreigd met uitsterven. Op het Nederlands Caribbische eiland St.Eustatius worden Leguanen gezien als makkelijk bush meat van de lokale bevolking. ‘My Iguana’ stimuleert gedragsverandering  bij de inwoners van St.Eustatius door het vertellen van verhalen over, adopteren en volgen van individuele leguanen. De ‘My Iguana’ app maakt gebruik van beeld herkenning om individuele leguanen te herkennen, slaat observaties op en biedt ze aan als open data.
 
Members (31)
Bart Doorneweert gaertnermithut Marcel Schillemans Frank Verhoeven Roy van den Heuvel Feline Nick Naus Maarten Storm Bouke Pieter Ottow Edwin Miltenburg Paul Hoetjes Jacques Pho Casper Nurullah Gerdan Michiel Schram Marijn Prins Paul den Otter ellen hermans marcel schillemans gerbert.roerink

Create a New Collection

Cancel

Move XXX to XXX


XXX will be invited to the XXX on XXX.

Cancel

Contact SupportPlease check out our How-to Guide and FAQ first to see if your question is already answered! :)

If you have a feature request, please add it to this pad. Thanks!


Log in / Sign up